Beheercoöperatie

Vindt u goed contact met uw buren belangrijk? Wilt u af en toe iets voor elkaar doen of juist samen iets ondernemen? Dan bent u helemaal op uw plek bij Stadsveteraan 020. Met elkaar vormen we een hechte gemeenschap. Maar die ontstaat niet vanzelf, die bouwt u samen. Daarom zijn alle huurders automatisch lid van de Beheercoöperatie De Stadsveteraan 020.

Huurdersvereniging met een plus

 

Net als in een gewone bewoners- of huurdersvereniging heeft de beheercoöperatie een bestuur. Dat praat namens de huurders mee over zaken als de servicekosten, de leefbaarheid of (toekomstig) onderhoud. Maar er is meer, want in deze vereniging doen alle huurders mee:

  • U beheert samen de ontmoetingsruimtes: u beslist samen welke activiteiten er zijn?).
  • Fietsenstalling met elektrische oplaadpunten.
  • U beslist hoe u met elkaar wilt wonen en hoe u met elkaar wilt omgaan.
  • U heeft inspraak bij de selectie van nieuwe bewoners.
  • Mogelijk draagt u zelf nieuwe kandidaat-huurders voor.
  • Zo beslist u mee over uw eigen woon- en leefomgeving.

Uw partner Woonzorg Nederland blijft verantwoordelijk voor de toewijzing van huurders en de administratie.

Iedere huurder heeft een actieve rol

We verwachten dat iedere huurder zich inzet voor de Stadsveteraan 020. Dat kan op allerlei manieren. Organiseer zelf eens activiteiten voor anderen, doe een klusje voor een medebewoner of neem deel aan de georganiseerde activiteiten.

Contributie

 

Per maand betaalt u een vast bedrag aan Beheercoörperatie de Stadsveteraan 020. Bijvoorbeeld voor het organiseren van overleggen of activiteiten, het versturen van een nieuwsbrief of onderhouden van een website. We bepalen de hoogte van het bedrag in de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV).

Het lidmaatschap is verplicht. Het is daarom belangrijk dat u het eens bent met onze visie en onze statuten.